Norėdami išgelbėti savo planetą, COP-27 – Mail and Guardian – turime kalbėti garsiai, veikti drąsiai

Aplinkosaugos grupės kovoja su moratoriumo panaikinimu dėl naujų licencijų grąžinti pinigus iš laivo į laivą Algoa įlankoje – Mail and Guardian

Norėdami išsaugoti savo planetą, COP-27 turime kalbėti garsiai, veikti drąsiaiPaštas ir globėjas

Leave a Comment

Your email address will not be published.